Patrick Kampherbeek

Oprichter De Verenigbare Club

Mijn talks:


Sociaal ondernemer met interesse in sport, sportstimulering en maatschappelijke projecten, begon in oktober 2015 een burgerinitiatief:

De Verenigbare Club maakt van sportverenigingen een sociale ontmoetingsplek in de wijk. Dit doen wij door een aanjager en verbinder te zijn in de wijk als het aankomt op sport, ontmoeten en bewegen. De Verenigbare Club adviseert, ondersteunt en maakt samenwerking mogelijk tussen wijkbewoners, organisaties en de sportverenigingen. Sportverenigingen worden ondersteund in het ontwikkelen van hun maatschappelijke rol. De mens staat hierbij centraal en de achtergrond speelt hierbij geen rol. Iedereen van jong en oud, telt mee en verdient een kans om te ontmoeten en in beweging te komen. Het is ons streven om in de toekomst dankzij de inzet van De Verenigbare Club meer maatschappelijk en sociaal betrokken sportverenigingen in de stad Groningen te zien.

Het is ons doel om van sportverenigingen een sociale ontmoetingsplek in de wijk te maken. Ieder mens telt mee en kan op sociaal en fysiek vlak in beweging komen. Door het creëren van een ontmoetingsplek en het leggen van verbindingen, vormt de Verenigbare Club niet alleen zelfstandige en levendige sportverenigingen, maar draagt zo ook bij aan de maatschappelijke, sociale en economische ontwikkeling in de wijk. Dit doen wij door de inzet van een Vrijwilligersmakelaar, die er voor zorgt dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee kunnen doen en nieuwkomers kunnen integreren bij de sportvereniging, en door Verenigingsontwikkelaar, die de behoeftes vanuit de wijk duurzaam integreert bij sportverenigingen, naar de ambitie van De Verenigbare Club.