Nico Boele

Boswachter, Staatsbosbeheer

Mijn talks:


Zorginstelling De Zijlen en Staatsbosbeheer werken al jaren succesvol samen. Onder het motto ‘Natuur met zorg’ zijn dagelijks vele cliënten actief aan het werk in de natuur en het fraaie landschap van het Groningse Westerkwartier. In de zomer worden de natuurpaden met zorg onderhouden zodat vele bewoners van de regio en bezoekers van elders hiervan kunnen genieten. In de winter wordt vooral gewerkt aan het onderhoud van de elzensingels.

In 2013 is de Gebiedscoöperatie Westerkwartier opgericht. De coöperatie is een belangrijk voertuig voor de ontwikkeling en versterking van de streek op vele fronten, zoals educatie, duurzame energie, werkgelegenheid, recreatie en toerisme, (duurzame) landbouw en beheer van de groene omgeving. Partners zijn agrarische natuurverenigingen De Eendracht, Stad en Ommeland en Boer & Natuur ZWK, Terra MBO, Stichting De Zijlen, Landschapsbeheer Groningen en Staatsbosbeheer.