Martin Fiddelaers

Adviseur Economie / Gemeente Emmen

Martin Fiddelaers is vanaf 1991 actief in diverse beleids-,  advies- en projectfuncties op de regionale noordelijke arbeidsmarkt. Ooit gestart binnen Arbeidsvoorziening Drenthe, is Martin werkzaam geweest bij het centrum Vakopleiding Noord-Nederland, MKB Noord, Uitzendbureau Tence en vanaf 2002 de gemeente Emmen, sociale zaken en nu Economie.

Vanaf 2003 is Martin bezig geweest om re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een andere manier te benaderen.  Niet vanuit het sociale perspectief, maar vanuit het economisch perspectief, waarbij de werkgevers grotendeels niet lastig worden gevallen met allerlei ingewikkelde subsidieaanvragen. Op basis van dat uitgangspunt is er een verloningssysteem bedacht, waarbij de werkgever op basis van uurtje, factuurtje, de werknemer tegen kostprijs inhuurt. In de afgelopen twee jaar zijn er op die manier ruim 100 personen via veelal een BBL constructie verloond.

In 2016 volgde de kennismaking met een Social Impact Bond. Na gesprekken met Toolbox is afgesproken om te starten met een pilot, die tot doel heeft een systeem te ontwikkelen voor het meten van social impact aan de hand van kengetallen. Deze pilot is gestart in 2017. Vanuit gemeentelijke optiek zullen voorwaarden,  tips, trucs en do not’s worden toegelicht.