Feriz Akarsu

Oprichter Meubelgoed

Bij Meubelgoed leren vluchtelingen, statushouders, zorgcliënten en ex-gedetineerden onder leiding van professionals hoogwaardige, houten meubels maken én ontwerpen. Voor deze mensen kan de afstand naar de maatschappij of betaalde arbeid een hoge drempel zijn. Meubelgoed probeert de dremple te verlagen door hen de mogelijkheid te bieden constructief bezig te zijn en een bepaalde structuur en ritme in het leven terug te brengen.

Op zijn 7e belandde Feriz Akarsu vanuit Turkije in Franeker, waar hij via Vluchtelingenwerk de ruimte kreeg om zich te ontwikkelen. Van een studie sociaal juridische dienstverlening stapte Feriz over naar de hulpverlening, waar zijn hart ligt. Daar kreeg hij echter te maken met organisaties die er niets van bakten, wat de aanzet was om samen met toenmalige collega Sjoerd van der Velde in 2008 Zorggroep Stad & Ommeland op te richten: toegankelijke, laagdrempelige en sociale zorg voor iedereen die belt of zomaar binnenloopt. Korte lijntjes en directe actie, dat is de visie van Feriz. I.s.m. Vrouwencentrum Jasmijn en het Alfa-college helpt de zorggroep o.a. met Nederlandse les, administratie, aanvraag van subsidies of uitkering en stelt computers en internet beschikbaar.

Feriz merkte dat de cultuur- en taalbarrière statushouders tegenhield om met hun problemen aan de bel te trekken. Hij zette het Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau op en daarnaast ook een zorgafdeling binnen Noorderlicht GGZ die zich richt op getraumatiseerde asielzoekers. Helpen is één ding, integreren een tweede. Dit gaat het snelste als je iets te doen hebt, tussen de mensen bent, in gesprek raakt – en vanuit deze gedachte ontstond Meubelgoed, met inmiddels zo’n 15 betaalde krachten en waar gemiddeld 80 meubels per week de deur uit gaan.

Bekijk ook het interview met Feriz! “Het is een beetje uit de hand gelopen.”