Eline Faber

Dagvoorzitter

Graag stellen we je voor aan de dagvoorzitter van Social Impact Day Noord: Eline Faber. Ze is gespecialiseerd in de publieke sector en heeft als projectleider Vernieuwing Sociaal Domein bij de gemeente Emmen veel ervaring met het sociale domein en effectieve verandermethodieken.

Haar hart ligt bij samenwerkingen in de maatschappij en de (soms grootschalige) veranderingen die dit vraagt van gemeenten, zorg-en welzijnsorganisaties, maatschappelijke organisaties en van bewoners zelf. Eline pakt de spanningen en tegenstellingen die hiermee gepaard gaan graag direct aan. Het complexe van deze veranderingsprocessen is namelijk dat iedereen gelijk heeft, want iedereen denkt vanuit zijn eigen wereld. Door dit op tafel te leggen, worden ieders belangen zichtbaar. En als je samenwerkt, komt je verder.

Eline is enthousiast als het gaat om maatschappelijke betrokkenheid, maar gaat lastige kwesties en kritische vragen niet uit de weg. Een scherpe dagvoorzitter, met verstand van zaken. We kijken ernaar uit!