Coen van de Steeg

WeHelpen

Mijn talks:


Coen van de Steeg is sinds 1996 actief in de online wereld en werkte voor tal van opdrachtgevers in o.a. de sectoren overheid, wonen en gezondheidszorg. Hij stond aan de basis van verschillende innovatieve producten en concepten die bepalend zijn geweest voor de verandering en ontwikkeling van branches. Na een verkeersongeval in 2008 heeft Coen twee jaar gerevalideerd als gevolg van hersenletsel (NAH). In deze periode is de basis gelegd onder het platform wehelpen.nl, waarvan Coen mede-oprichter en directeur is.

Coöperatie WeHelpen is in 2012 opgericht door Achmea, Bureauvijftig, CZ, Menzis, PGGM, Rabobank, The Caretakers en Vita Valley. Inmiddels heeft WeHelpen 135 coöperatieleden, bestaande uit gemeenten, burgerinitiatieven, zorg- en welzijnsinstellingen en organisaties als Alzheimer Nederland, ANBO en Zorgbelang. Samen stellen zij wehelpen.nl beschikbaar aan de samenleving en delen zij met elkaar eigenaarschap, kennis en kosten.

WeHelpen is gestart vanuit het besef dat onze verzorgingsstaat op een fundamenteel andere manier wordt vormgegeven. Deze grootscheepse verbouwing is onder meer gebaseerd op een grotere zelfredzaamheid van kwetsbare mensen, waaronder de wens dat zij langer thuis blijven wonen. Daar ligt een belangrijke veronderstelling onder: mensen hebben hun sociaal netwerk op orde om hen bij te kunnen staan wanneer het zelf niet goed (meer) lukt. En dat is geen vanzelfsprekendheid.

De website wehelpen.nl zet in op wederkerigheid: iedereen kan van waarde zijn voor een ander en kan een ander helpen in raad of daad. Zo dragen we bij aan een samenleving waarin elkaar helpen vanzelfsprekend is. Wehelpen.nl verbindt deze mensen, biedt hen de mogelijkheid hun steentje bij te dragen en daagt iedereen uit deel te blijven nemen in de samenleving.

Coen van de Steeg won in 2013 het evenement Come Together (www.come-together.nu) en werd hiermee een van de sprekers op TEDxBinnenhof 2014. WeHelpen heeft de afgelopen jaren diverse awards gewonnen en eervolle onderscheidingen gekregen, waaronder “Most inspiring social enterprise 2014” (Rotterdam School of Management) en “European Connected Health Innovation Award 2016” (Zimmer Biomet)