Steven Volkers van Grunneger Power: ‘Onze klanten zijn meer dan alleen consumenten’

Door Tom Tieman op October 18, 2016

Steven Volkers van Grunneger Power: ‘Onze klanten zijn meer dan alleen consumenten’

Burgers die samenwerken om hun eigen energie op te wekken en te gebruiken. Dat klinkt als toekomstmuziek maar voor Grunneger Power is het al heel normaal. ‘En dat wordt het ook als we naar de toekomst kijken’, zegt directeur Steven Volkers. ‘Wij geloven in een maatschappij met actieve burgers in plaats van consumenten.’

Grunneger Power is een energiecoöperatie met als doelstelling om inwoners en organisaties in de gemeente Groningen, Haren en Ten Boer in staat te stellen hun eigen duurzame energie op te wekken. Dat kan individueel maar vooral in samenwerking met anderen. Daarom stimuleert en faciliteert Grunneger Power duurzame initiatieven in straten, buurten en wijken. ‘Wij helpen burgers collectieven te starten, waarmee zij in staat zijn om eigen duurzame energie op te wekken. We zijn doelgericht en niet winstgericht’, vertelt Volkers in de energiewinkel van Grunneger Power, aan de Oude Boteringestraat.

Het idee is dat inwoners van Groningen, Haren en Ten Boer zich aansluiten bij collectieven waarmee ze gezamenlijk energie kunnen opwekken en gebruiken. ‘We richten ons op 100 procent circulatie. Dat wil zeggen dat de opgewekte energie zoveel mogelijk zelf wordt verbruikt. De winst blijft bij de burger en wordt niet door een groot energiebedrijf afgeroomd of in een duur kantoorpand gestoken’, zegt Volkers.

De coöperatie begon in 2011 vanuit het inzicht dat het anders moest, maar ook anders kón.  ‘We wilden vooral laten zien dat er alternatieve mogelijkheden zijn . Fossiele energiebronnen drogen uit, wind- en zonne-energie zijn de toekomst. De technologie stelt burgers in staat om veel zaken zelf te regelen. Je hoeft echt niet meer miljoenen te steken in een energie-installatie. Voor 300 euro kun je al meedoen.’

De werkwijze van Grunneger Power lijkt door de grote problemen rond de gaswinning nog actueler geworden dan vijf jaar geleden. ‘Ik denk dat er soms iets ergs moet gebeuren voor men eindelijk ziet dat het anders kan. De herstelwerkzaamheden worden nu van bovenaf geregeld terwijl ik juist denk dat burgers zelf hun krachten moeten bundelen. Dat maakt deze regio economisch ook sterker. Werkgelegenheid blijft binnen Groningen. Gelukkig zijn wij niet de enige die hier zo over denken.’

Volkers doelt op het energieprogramma dat Grunneger Power samen met de Groninger Energie Koepel, de provincie en de Natuur- en Milieufederatie Groningen is gestart. ‘Met dat programma richten we andere coöperaties op en ondersteunen we duurzame initiatieven in buurten en wijken. Je moet daarnaast ook investeren in bewustwording van burgers. Voor mensen met genoeg geld is het makkelijker om zonnepanelen op het dak te bouwen dan voor mensen in sociale woningbouw. Daarom werken we nu ook samen met Nijestee om sociale huurders op de voordelen van duurzame energie te wijzen. Met zonnepanelen gaat de huur omhoog maar aan de andere kant bespaar je flink op de energiekosten. Het is soms een uitdaging om dat goed uit te leggen, maar huurders zien bij hun buren dat het werkt!’

Burgers die zich aansluiten bij Grunneger Power worden door het bedrijf gestimuleerd om meer te zijn dan alleen een consument. ‘We willen dat mensen uit die rol stappen en de regie nemen in wat ze zelf belangrijk vinden. Je moet mensen prikkelen door ze te adviseren. Vroeger stimuleerde de overheid wat belangrijk was. Maar dat verandert in rap tempo. We gaan naar een tijd waarin we collectief voor elkaar moeten zorgen.’

Volkers ziet dat nieuwe klanten qua motivatie in drie groepen te verdelen zijn. ‘De één is altruïstisch en doet mee voor een beter milieu en een schonere toekomst. De tweede groep doet dat meer vanuit waardetoevoeging en omdat het financieel uit kan. De derde groep is normatief; ze zien dat hun buren ook meedoen en worden zo gestimuleerd.’

Hoe dan ook, voor iedere nieuwe klant geldt dat je meer kunt doen dan alleen energie afnemen. ‘We zijn een echte coöperatie. Je sluit je aan bij een beweging waarbinnen je zo actief mag worden als je zelf wilt. Je mag vrijwilligerswerk doen of meepraten over beslissingen. Daarnaast mag je ook klant zijn en energie van ons afnemen of meedoen aan een project. Als je maar wel begrijpt dat je meedoet aan een proces van verduurzaming van de stad.’

Wat betreft ambities, sluit Volkers zich aan bij de doelstellingen die de gemeente zich heeft gesteld. Groningen wil in 2035 helemaal energieneutraal zijn. Volgend jaar willen we naar tweeduizend klanten en in het voorjaar openen we een groot zonnepark waardoor we plek hebben voor 800 nieuwe klanten. Daarnaast willen we 15 procent van de stad van stroom voorzien voor 2020. Dat is een behoorlijke opgave maar ik heb alle geloof in onze toekomst.’

 

Tijdens Social Impact Day Groningen levert Steven Volkers een bijdrage aan de Talkshow: Impact door Inkoop.