Finalist #4 Social Impact Award: Klooster&Buren

Door Social Impact Day Noord op October 10, 2018

Finalist #4 Social Impact Award: Klooster&Buren

Samen verantwoordelijk voor vijf dorpen | Anne Hilderink

Een burgerinitiatief dat ontstond door de wens om een leefgebied met rijke historie en schitterende natuur niet verloren te laten gaan; dat is Coöperatie Klooster&Buren.

Samen met 280 coöperatieleden wordt op een ondernemende en innovatieve manier gewerkt aan leefbaarheid. Monumenten krijgen herbestemming, zoals de Nicolaaskerk. Burgers hebben tezamen de zorg herontwikkeld en kochten verzorgingstehuis ‘t Olde Heem aan. Daarin zit nu een bibliotheek en kinderopvang. Men probeert energie op een neutrale manier op te wekken en er is een kenniscentrum.

In Kloosterburen worden generaties verbonden, ontmoetingen gerealiseerd en streekproducten uit eigen tuinen verbouwd en verkocht. Daarnaast worden appartementen verhuurd. Er is een zorgteam, waar ouderen, kinderen en mensen met een verstandelijke beperking dankbaar gebruik van maken. Ook worden er allerlei culturele activiteiten georganiseerd en verhuurt men ruimtes.

Wederkerigheid is een belangrijk begrip bij Coöperatie Klooster&Buren. Er worden gasten ontvangen, maar er zijn ook tijdelijke verblijfplaatsen voor onderzoekers en kunstenaars. Er worden banen gecreëerd voor jongeren, er werken op dit moment zo’n twintig mensen in de zorg en er zijn zo’n 30 zzp’ers betrokken bij de ontwikkeling.

Over drie jaar wil Klooster&Buren een gebied zijn dat aantrekkelijk is voor particulieren en bedrijven om zich te vestigen. Dit bereiken ze door zo veel als mogelijk zelfvoorzienend te zijn en energieneutraal te kunnen werken. De middeleeuwse boerderij Olde Klooster wordt gerenoveerd en herbestemd met een prachtig overdekt dorpsplein en een voedselmarkt. Zo nemen de burgers zelf regie over hun leefgebied en hun leven.

Kijk voor meer informatie ook eens op kloosterenburen.nl!