Jury

2018

Jury

De award werd uitgereikt na grondig beraad van een deskundige jury. De jury van de Social Impact Award 2018 bestaat uit vijf leden, die we graag aan je voorstellen.

Jurylid #1: Carl Drenth

Directievoorzitter en relatiemanager Carl Drenth werkt al ruim 30 jaar voor Alfa Accountants en Adviseurs, een bedrijf dat duurzame en sociale doelstellingen nastreeft. Stilzitten kan hij zeker niet: sinds 2012 is hij lid van de ZOA Business Ambassadors van Burundi, hij zit in de adviesraad van het Kenniscentrum Biobased Economy van de Hanzehogeschool Groningen en neemt tevens deel aan de Ronde Tafel Duurzaamheid en Innovatie. Drenth denkt strategisch mee met zijn klanten en heeft een professionele kijk op de toekomstbestendigheid van sociale ondernemingen. Dit, en zijn jarenlange ervaring met ondernemingen maken Carl Drenth onvervangbaar voor de jury van de Social Impact Award 2018!

Jurylid #2: Petra Oden

Ook dit jaar zit Petra Oden in de jury van de Social Impact Award, waarbij zij specifiek let op het meten van sociale impact. Werkzaam als lector bij de Hanzehogeschool Groningen, draagt ze op een zinvolle wijze bij aan een inclusieve arbeidsmarkt. Haar lectoraat zet zich in voor een beter werkend recht in de dagelijkse praktijk van werkgevers en werknemers, en focust op maatregelen die de werkgelegenheid in de regio bevorderen. Haar onderzoek richt zich onder andere op publiek-private samenwerking en sociaal ondernemerschap bij het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap. Daarnaast is Oden voorzitter van de klachten- en bezwarencommissie bij Certe Medische diagnostiek en advies, van de bezwarenadviescommissie van Veiligheidsregio Groningen en van de klachtencommissie van de RuG.

Jurylid #3: Anja Kanters

In 1977 kwam Anja Kanters in dienst bij Donkergroen, tien jaar later werd ze algemeen directeur en vanaf 1991 medeaandeelhouder. Onder haar leiding groeide Donkergroen uit tot een landelijk werkende organisatie van creatieve groendenkers en doeners met een innovatieve kijk op de beleving van binnen- en buitenruimte. Met Donkergroen zet Kanters duurzaamheid op de kaart door zich onder andere in te zetten voor circulariteit: het sluiten van kringlopen, zodat afval altijd gebruikt kan worden als grondstof. Ook is ze bestuurslid bij Vereniging Circulair Friesland en bij de ondernemersorganisatie VNO-NCW Noord, afdeling Friesland. Met haar ervaring en expertise als ondernemer en manager levert Anja Kanters een essentiële bijdrage aan de jury van Social Impact Award 2018.

Jurylid #4: Jan Willem Wennekes

Als oprichter van Bries en projectleider van Social Impact Day Noord mag hij als jurylid van Social Impact Award 2018 natuurlijk niet ontbreken! Ondernemen doet Jan Willem Wennekes al jaren, maar altijd met een maatschappelijke missie. Hij heeft ervaring op het gebied van creatie, strategie én ondernemerschap. Het afgelopen jaar onderzocht hij de ‘sector’ sociaal ondernemerschap in Noord-Nederland, met dit boeiende rapport als resultaat. Verder is hij als ondernemer betrokken bij Corus Tenderadvies, Spaak en Koffiestation. In zijn dagelijkse werk adviseert hij van ondernemer tot bestuurder, op het raakvlak van identiteit, missie en strategie.

Jurylid #5: Adriaan Pals

Adriaan Pals is zelfstandig financieel adviseur, penningmeester bij Betekeniseconomie in Drenthe en voorzitter van Growing Workplace in Emmen. Dit innovatieve platform voor ondernemers, ZZP’ers en startups won in 2016 de Social Impact Award. Als voorzitter van Growing Workplace gaf hij masterclasses en workshops, bouwde hij een waardevol netwerk op en hielp hij tientallen mensen met het opstarten van een eigen bedrijf. In 2016 richtte Pals flexwerkplaats ToolboxEmmen op; een mooi initiatief waarbij mensen de kans krijgen om hun talent te ontwikkelen en hun ideeën te realiseren. Als rasechte ondernemer, met oog voor nieuwe initiatieven met impact, vormt ook Adriaan Pals een onmisbaar aandeel voor de jury van Social Impact Award 2018!