Sociale cohesie

Samen sterker: op lokaal niveau zorgen deze ondernemingen voor maatschappelijke, sociale en economische ontwikkeling. Maar hoe bouw je een verdienmodel op rondom sociale cohesie?

Om de samenhang in een samenleving aan te duiden wordt de term sociale cohesie gebruikt. Maar wat houdt de samenleving precies bij elkaar?

Sociale cohesie staat al geruime tijd hoog op de agenda bij veel stadsbesturen. En het lijkt zo vanzelfsprekend; je woont immers niet alleen in je omgeving. Maar niet elke buurt of wijk heeft een plaats of plan om elkaar op een laagdrempelige manier te ontmoeten. Terwijl onderlinge samenhang een wijk of omgeving én haar bewoners sterker en gelukkiger maakt.

In deze sessie spreken drie organisaties over de manier waarop zij deze samenhang stimuleren. Want hoe ideaal het allemaal ook klinkt, het onderwerp roept nog veel vragen op: hoe versterk je sociale cohesie in de stad? Wat is de (economische) waarde van deze toegevoegde verbinding en: hoe bouw je daar een verdienmodel omheen?

De Verenigbare Club maakt van sportverenigingen een sociale ontmoetingsplek in de wijk. De mens staat centraal en achtergrond speelt hierbij geen rol. Iedereen van jong en oud, telt mee en verdient een kans om te ontmoeten en in beweging te komen. De Verenigbare Club vormt zo niet alleen zelfstandige en levendige sportverenigingen, maar draagt ook bij aan de maatschappelijke, sociale en economische ontwikkeling in de wijk.

Marcel Tankink ontwikkelde het concept voor het Wijkbedrijf, waarmee de wijk door regie in eigen hand te nemen wél in staat is de financiën te organiseren, die nodig zijn voor verbetering op energetisch, bouwkundig en leefbaarheid vlak van de wijk.

WeHelpen is een coöperatie gericht op het bieden van hulp en het helpen van elkaar via de website www.wehelpen.nl. Ondernemingen, gemeenten, maatschappelijke organisaties en ambassadeurs maken zich sterk voor deze groeiende coöperatie. Want hoe groter de coöperatie, hoe groter de sociale impact, de communicatie- en distributiekracht. Door samen te werken en investeringen te delen, creëert WeHelpen een krachtige infrastructuur, waarmee ze bijdragen aan een samenleving waarin elkaar helpen vanzelfsprekend is.

Dit onderdeel is gericht op: overheid, onderwijs, start-up, non-profit

Deze sessie duurt 45 minuten.